Een misdrijf plegen in de VS

Gepost door admin | 10 January 2013

Een misdrijf kan worden gestraft met gevangenisstraf van een jaar of een overlijden in het geval van de meest ernstige misdrijven, zoals moord. Inderdaad, op het gemene recht, wanneer de Britse en Amerikaanse rechtsstelsels scheidden in 1776, misdrijven waren misdaden waarvoor de straf was of dood of verbeurdverklaring van goederen. Alle misdrijven blijven beschouwd als een ernstig misdrijf, maar betreft het evenredigheidsbeginsel (dat wil zeggen, dat de straf de misdaad te passen) hebben in de moderne tijd gevraagd wetgevers te vereisen of staan ​​het opleggen van minder ernstige straffen, variërend van minder gevangenisstraffen tot de vervanging van een gevangenisstraf of zelfs de opschorting van alle opsluiting afhankelijk van succesvolle van de verweerder voltooiing van de proeftijd. Normen voor de meting van de ernst van een misdrijf zijn onder meer pogingen om kwantitatief te schatten en de gevolgen van een misdrijf in het algemeen te vergelijken op zijn specifieke slachtoffers of op de maatschappij. In sommige staten, worden alle of de meeste misdrijven geplaatst in een van de verschillende klassen op basis van hun ernst en hun mogelijke straf bij veroordeling. Het aantal classificaties en de overeenkomstige misdaden verschillen per staat en worden bepaald door de wetgever. Meestal is de wetgever bepaalt ook de maximale straf toelaatbare bedrag voor iedere misdrijf klasse; daarmee voorkomt de noodzaak van het definiëren van specifieke straffen voor alle mogelijke misdaad.

Overtredingen in Amerika

Gepost door admin | 9 January 2013
In de Verenigde Staten, overtredingen zijn meestal misdaden met een maximum straf van 12 maanden van opsluiting, meestal in een lokale gevangenis in tegenstelling tot misdadigers, die meestal worden opgesloten in een gevangenis. Jurisdicties zoals Massachusetts zijn een opmerkelijke uitzondering waar de maximale straf van sommige misdrijven is tot 2,5 jaar. Mensen die veroordeeld zijn voor misdrijven worden vaak gestraft met probatie, dienstverlening aan de gemeenschap, korte gevangenisstraf, of part-time gevangenisstraf, geserveerd in het weekend. Misdemeanors meestal niet resulteren in het verlies van de burgerrechten, maar kan leiden tot verlies van privileges, zoals professionele licenties, openbare gebouwen of openbare werkgelegenheid. Dergelijke effecten zijn bekend als het onderpand gevolgen van strafrechtelijke vervolging. Dit komt vaker voor wanneer de overtreding verband houdt met het voorrecht in kwestie (zoals het verlies van de licentie een taxi bestuurder na een veroordeling voor roekeloos rijden), of wanneer de overtreding betreft morele schanddaden – en in het algemeen wordt beoordeeld op een case-by -case basis. Een prominent voorbeeld hiervan is te vinden in de Verenigde Staten Grondwet, dat bepaalt dat de voorzitter kan worden afgezet en vervolgens ontslagen indien schuldig bevonden door het Congres voor “hoge misdaden en misdrijven”. De definitie van een “hoge criminaliteit” wordt overgelaten aan het oordeel van het Congres. In Singapore, misdrijven in het algemeen worden veroordeeld tot maanden gevangenisstraf, maar met individuele verdachten zijn veroordeeld tot een hardere straf. De straf van vandalisme is een geldboete van ten hoogste S $ 2.000 of gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar, en ook lijfstraffen van niet minder dan drie slagen en niet meer dan acht stokslagen.

Vacatures op het gebied van delinquentiepreventie

Gepost door admin | 2 January 2013

De wereld verandert en mensen ontvangen steeds meer kennis. Meer en meer mensen laten zich niet meer wijsmaken dat er veel chemische medicijnen nodig zijn om weer beter te worden. De farmaceutische  industrie heeft immers jaren op bonussen en andere praktijken gefunctioneerd en minder op de intentie om steeds betere medicijnen te maken om mensen gezond te maken! Het is niet vreemd dat de vacatures zorg op zoveel verschillende manieren aan het groeien is. Mensen zijn steeds meer bezig met hun gezondheid. Niet alleen om weer gezond te worden, maar ook op niet ziek te worden. De preventieve geneeskunde is sterk aan het groeien en ook steeds meer mensen laten zich testen op verschillende ziektes. Ook ondergaan ze verschillende scans om ziektes in een vroeg stadium te ontdekken. Mensen willen nu ieder jaar een check up puur en alleen om te weten of ze wel gezond leven en op welke manier ze hun leven kunnen veranderen om langer te leven. Het is geweldig hoeveel mensen op een bewuste manier bezig zijn om hun leven te verbeteren.

Salarisadministratie voor het MKB

Gepost door admin | 2 October 2012

Hiermee wordt namelijk het salaris en de verschuldigde bedragen berekend. Daarbij komt ook het rekening houden met loonbelastingverklaringen, verminderingsbeschikkingen en de door werknemers afgegeven abonnementen en kaartjes wanneer zij een onkostenvergoeding krijgen voor het reizen per openbaar vervoer via de salarisadministratie. Daarnaast is het ook van belang om andere beloningen goed en duidelijk geadministreerd te hebben zodat het overzicht vanuit de computer direct helder is. Bij beloningen kan worden gedacht aan afdrachtsverminderingen, eindheffingen en verstrekkingen, onkostenvergoedingen en  onkosten voor de carpoolregeling of vrij-vervoerregeling. Het belangrijkste is dat de gehele salarisadministratie zeven jaar bewaard wordt. Dit is te vergelijken met de verkoopadministratie en het grootboek. Het kan soms lastig zijn om als starter een salarisadministratie aan te leggen. Daarom is het mogelijk om hulp te krijgen van de MKB Servicedesk. De salarisadministratie bestaat uit veel verschillende soorten papieren en formulieren. Toch is niet alles van even groot belang. Waar vooral aan gedacht moet worden zijn de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Het overzicht voor de werkgever van de verdiensten van de werknemers is de loonstaat.

Payroll, wat is het?

Gepost door admin | 15 September 2012

Als je ervoor kiest om met een payrollbedrijf aan de slag te gaan heb je ontzettend veel keuze uit veel verschillende aanbieders. Eerst is het wel van belang om te weten wat payroll inhoudt en wat een payrollbedrijf precies doet. Payroll neemt alle juridische en administratieve zorgen van de werkgever uit handen. Tegen een vergoeding wordt het zorgdragen voor de werknemers overgenomen door een payrollbedrijf. Als het ware lijkt het dat een bedrijf het werkgeverschap aan het bedrijf geeft. Vervolgens is het bedrijf juridisch werkgever en hebben zij de werknemers op hun loonlijst staan. Het payrollbedrijf heeft het personeel van de werkgever ook op papier in dienst. Hiermee wordt ook gelijk het grootste verschil tussen payrolling en salarisadministratie aangeduid. Wanneer de salarisadministratie wordt uitbesteed blijf je als werkgever nog wel gewoon juridisch werkgever. Een bedrijf dat payroll diensten aanbiedt neemt natuurlijk niet alles over. Maar welke taken nemen ze over en welke taken niet? Allereerst de taken die ze over nemen. Zoals eerder aangegeven neemt het payrollbedrijf de medewerkers over op administratief, arbeidsrechtelijk en juridisch gebied over op papier. Aangezien het bedrijf de werknemers op papier in dienst neemt, worden ze automatisch juridisch werkgever. En omdat ze juridisch werkgever worden neemt het payrollbedrijf automatisch ook de arbeidsrechtelijke risico’s op zich.

Bespreking met de POH GGZ

Gepost door admin | 15 September 2012

Tot op heden is deze functie ontzettend veel besproken en hebben vooral externe partijen zich over de kwaliteit en inhoud van de functie POH GGZ gebogen. Mede doordat deze functie kan worden ingevuld door verschillende beroepsgroepen zijn deze partijen nog niet verenigd, het kan op zoveel manieren worden besproken en van alle kanten bekeken worden. Daarom zijn deze zelf nog niet partij in de verschillende overlegsituaties. Om dit allemaal gemakkelijker te maken is er in samenwerking met de LVG; Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerste Lijn besloten om een speciaal platform op te richten. Dit platform heet dan ook als volgt: platform POH GGZ. Via dit platform kunnen de POH GGZ functionarissen zich aanmelden als lid. Op deze manier kan iedereen zijn mening delen, kan de kwaliteit worden gewaarborgd en de ontwikkelingen worden gedeeld. Daarnaast is er door een landelijke werkgroep het kwaliteitssysteem speciaal voor de POH GGZ ontwikkeld. Hiervoor is er een competentie- en functieprofiel opgesteld. Verder is er ook nog een andere structuur ontwikkeld. Deze houdt zich bezig met bewakingssystemen en de kwaliteitsregistratie. Er wordt gezegd dat het platform POH-GGZ een leidende rol gaat spelen. Deze rol zal vooral blijken in de verdere ontwikkeling van de functie en heeft daarnaast als doel verscheidene documenten bij te stellen.

Welkom op een nieuwe website

Gepost door admin | 29 August 2012

Deze website is nieuw en heeft geen banden met de website van de vorige eigenaar. De vorige eigenaar van deze website had als doelstelling het voorkomen van criminaliteit en het bieden van maatschappelijk perspectief aan ex-gedetineerden. Voorkomen van criminaliteit is een algemeen maatschappelijk belang. De vorige eigenaar zette zich daar onder andere voor in door het laten verzorgen van voorlichting door ex-gedetineerden zelf. Hieraan lag de visie ten grondslag dat het spreken uit eigen ervaring zorgde voor bijzondere overtuigingskracht.

Coaching is het begeleiden van een ex-gedetineerde in de eerste periode na zijn invrijheidsstelling. Want als de vrijheid weer aanbreekt, is die vaak heel wat moeilijker te hanteren, dan toen ze nog slechts lonkte. Eenmaal buiten stuit de ex-gedetineerde op nogal wat onbegrip, afwijzing en uitstoting. Er kunnen zich moeilijkheden voordoen in verband met huisvesting, inkomen, werk, relaties, enzovoort. En er zijn allerlei instanties en regelingen om rekening mee te houden.

Preventie is het voorkomen dat mensen, vooral jongeren, delicten gaan plegen of doorgaan met delicten plegen. De vorige eigenaar zette zich in voor preventie door het geven van voorlichting. Vaak gebeurt dat in de vorm van gastlessen op scholen.  Het is belangrijk om in te zetten op preventie van criminaliteit én voor de herintegratie van ex-delinquenten. Dat gebeurt onder andere door het geven van voorlichting over waan en werkelijkheid van misdaad en straf. Om voorlichter te worden moet je zelf ex-gedetineerd zijn. Een prima kans om iets positiefs te doen met een verleden dat meestal negatief beoordeeld wordt.