Welkom op een nieuwe website

Deze website is nieuw en heeft geen banden met de website van de vorige eigenaar. De vorige eigenaar van deze website had als doelstelling het voorkomen van criminaliteit en het bieden van maatschappelijk perspectief aan ex-gedetineerden. Voorkomen van criminaliteit is een algemeen maatschappelijk belang. De vorige eigenaar zette zich daar onder andere voor in door het laten verzorgen van voorlichting door ex-gedetineerden zelf. Hieraan lag de visie ten grondslag dat het spreken uit eigen ervaring zorgde voor bijzondere overtuigingskracht.

Coaching is het begeleiden van een ex-gedetineerde in de eerste periode na zijn invrijheidsstelling. Want als de vrijheid weer aanbreekt, is die vaak heel wat moeilijker te hanteren, dan toen ze nog slechts lonkte. Eenmaal buiten stuit de ex-gedetineerde op nogal wat onbegrip, afwijzing en uitstoting. Er kunnen zich moeilijkheden voordoen in verband met huisvesting, inkomen, werk, relaties, enzovoort. En er zijn allerlei instanties en regelingen om rekening mee te houden.

Preventie is het voorkomen dat mensen, vooral jongeren, delicten gaan plegen of doorgaan met delicten plegen. De vorige eigenaar zette zich in voor preventie door het geven van voorlichting. Vaak gebeurt dat in de vorm van gastlessen op scholen.  Het is belangrijk om in te zetten op preventie van criminaliteit én voor de herintegratie van ex-delinquenten. Dat gebeurt onder andere door het geven van voorlichting over waan en werkelijkheid van misdaad en straf. Om voorlichter te worden moet je zelf ex-gedetineerd zijn. Een prima kans om iets positiefs te doen met een verleden dat meestal negatief beoordeeld wordt.

Comments are closed.