Bespreking met de POH GGZ

Tot op heden is deze functie ontzettend veel besproken en hebben vooral externe partijen zich over de kwaliteit en inhoud van de functie POH GGZ gebogen. Mede doordat deze functie kan worden ingevuld door verschillende beroepsgroepen zijn deze partijen nog niet verenigd, het kan op zoveel manieren worden besproken en van alle kanten bekeken worden. Daarom zijn deze zelf nog niet partij in de verschillende overlegsituaties. Om dit allemaal gemakkelijker te maken is er in samenwerking met de LVG; Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerste Lijn besloten om een speciaal platform op te richten. Dit platform heet dan ook als volgt: platform POH GGZ. Via dit platform kunnen de POH GGZ functionarissen zich aanmelden als lid. Op deze manier kan iedereen zijn mening delen, kan de kwaliteit worden gewaarborgd en de ontwikkelingen worden gedeeld. Daarnaast is er door een landelijke werkgroep het kwaliteitssysteem speciaal voor de POH GGZ ontwikkeld. Hiervoor is er een competentie- en functieprofiel opgesteld. Verder is er ook nog een andere structuur ontwikkeld. Deze houdt zich bezig met bewakingssystemen en de kwaliteitsregistratie. Er wordt gezegd dat het platform POH-GGZ een leidende rol gaat spelen. Deze rol zal vooral blijken in de verdere ontwikkeling van de functie en heeft daarnaast als doel verscheidene documenten bij te stellen.

Comments are closed.